Tuesday, March 4, 2014

Legtudatosabb IT cégek 2013 - II.

környezettudatos, tudatos, hatékony
 Az információ technológia cégeknek központi szerepük van abban, hogy megmutassák modern, hatékony és fenntartható módon is lehet termékeket gyártani és infrastruktúrát működtetni. Sok ok miatt kiemelt szerepük van ezen cégeknek a többi iparághoz viszonyítva, részben mert termékeiket széles és egyre szélesebb körben fogyasztják, részben pedig mert technológiájuk sok és egyre több vonatkozásban úttörő más iparágak számára is. 

Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy ezen cégek a termékeiket milyen módon állítják elő, milyen módszerekkel működnek, mennyire "zöld" a tevékenységük. Erről készít minden évben felmérést a Greenpeace, értékelve az egyes IT szolgáltató és gyártó cégek környezettudatosságát.

Az előző írásunkban bemutattuk a kutatás általános következtetéseit, most ássunk kicsit mélyebbre.

Az iparág környezettudatosságának értékelésére vonatkozó kutatás és értékelés 3 önállóan is érdekes alapterület elemzésének egyesítésével keletkezett. Nézzük meg ezt a 3 területet, és hogy mely cégek szerepeltek legjobban területenként

I. Klíma hatás (40 pont)
Itt az elemzők arra voltak kíváncsiak mennyire innovatívak a vezető IT cégek a káros-anyag kibocsátás szempontjából. Káros-anyag kibocsátás csökkentésére is alkalmaznak vajon úttörő folyamatokat és technológiákat, olyan szinten mint a gyártásban? Az üvegházhatás csökkentése is a kutatásaik és erőfeszítéseik középpontjában áll? Részben igen, részben nem. 
  • Itt a kutatás azt értékeli, hogy méri-e a klíma hatását a vállalkozás a szállításnak, épületüzemeltetésnek, gyártásnak, stb.? 
  • Létezik-e a fenti mérésre vonatkozóan publikált adatsor?
  • Tesz-e a vállalkozás beruházási erőfeszítéseket a fenti témakörökben?
  • Meghatároz-e elérendő célokat a klíma hatás csökkentésére?
Rangsor: top 5 (maximum 40 pont)
1. Fujitsu - 28 pont
2. Cisco - 24 pont
2. Ericsson - 24 pont
4. Vodafone - 23 pont
5. IBM - 19 pont

A kutatás kiemeli hogy a fenti 5 cég évek óta a kedvező klíma hatás zászlóshajója, mind alkalmazott technikák, mind a beruházások terén. Kiemeli a kutatás a Google-t, ami jelentős erőfeszítéseket tett az utóbbi években a klíma hatás csökkentésére.

Érdekes, hogy a fenti top 5 cég is csupán a maximálisan megadható 40 pont nagyjából felét kapták átlagosan, míg a listán amúgy előkelőnek mondható 20. helyen szereplő Dell csupán 7 pontot szerezett. Van bőven hely tehát a további fejlődésre.

2. Energia hatás (25 pont)
Az elemzők ebben a fejezetben az energiahatékonyságot vizsgálták? Alkalmaz-e megújuló energiaforrásokat a vállalkozás, miként demonstrálja a törekvését a kevesebb és hatékonyabb energiafelhasználás irányába? 
  • Itt a kutatás azt elemzi, hogy tűz-e ki a cég konkrét energiacsökkentési célokat?
  • Hajt-e végre konkrét energiacsökkentési stratégiákat és programokat?
  • Növeli-e a gyártás energiahatékonyságát? 
Rangsor: top 5 (maximum 25 pont)
1. Cisco - 22 pont
2. IBM - 20 pont
3. Google - 19 pont
3. Sprint - 19 pont
3. Alcatel - 19 pont

A kutatás a Google-t és a Cisco-t emeli ki aki komoly programokat hajt végre az energiahatékonyság növelése érdekében. Igen jelentősek az eltérések még a top20-as listán szereplő cégek esetében is, hiszen míg a lista első helyein elhelyezkedő cégek a maximumhoz közeli pontszámot kapták, addig a még előkelő helynek nevezhető 20. helyezett Toshiba például már csak 6 pontot (25%).

3. Közösségi és politikai aktivitás (35 pont)
Mivel ezen vizsgált szektor hatása más iparágakra felé is nagy ezért fontos annak a vizsgálata, hogy mennyire kommunikálják a "zöld" célokat a vezető IT cégek? Milyen lobbitevékenységet folytatnak, milyen politikai és közösségi mozgalmakban vesznek részt, milyen nyilatkozatokat tesznek és a nyilatkozataiknak mi a hatása? Ezen a téren meglepően gyenge a szektor.
  • Ebben a részben a kutatás azt értékeli, hogy milyen politikai és közösségi nyilatkozatokat és deklarációkat tesz a vállalkozás a környezettudatosságra vonatkozóan?
  • Mik ezen nyilatkozatok hatásai a közösségre? 
  • Milyen lobbitevékenységet folytatnak a cégek a környezettudatosság témájában?
Rangsor: top 5
1. Google - 22 pont
2. Softbank - 21 pont
3. Sprint - 19 pont
4. Wipro - 15 pont
5. HCL - 13 pont

Itt a kutatás általánosságban hiányolja az intenzív politikai aktivitást minden cég részéről, kiemelve hogy nincsen az iparágban olyan cég jelenleg amely a környezettudatosság iparági zászlóshajója lehetne.

A kutatás alapcélja, hogy nyomást gyakoroljon a szektorra, fokozandó a környezettudatosság irányába tett erőfeszítéseket. Mivel a pontértékek és az erőfeszítések évről évre növekednek az elemzés sikeresnek mondható még akkor is, ha az üzleti stratégiákat nyilván más is mozgatja. Mivel a verseny kifejezetten erős a szektorban, a vállalkozás számára a termék vonatkozásában is kiváló megkülönböztetési pont lehet egy a versenytársakéhoz képest kiemelkedően környezettudatos működés.

A kutatás összefoglalója megtekinthető itt.

No comments:

Post a Comment