Thursday, April 10, 2014

TBSZ - Tartós Befektetési Számla

A Tartós Befektetési Számla – továbbiakban TBSZ – páratlan előnye, hogy jelentős adókedvezményt vagy akár teljes adómentességet biztosít magyar állampolgárságú magánszemélyek részére tartós befektetéseikkel realizált jövedelmük tekintetében. TBSZ-számlán devizában denominált pénzügyi eszközök is elhelyezhetők, vagyis bármely nemzetközi piacon való kereskedés lehet adómentes. 

A konstrukció lényege, hogy a jelenleg alkalmazott 16%-os kamat- és árfolyamnyereség-adó helyett, 3 év folyamatos befektetést követően az adóteher 10%-ra, 5 év után pedig 0%-ra csökken a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén. 


A konstrukció a nyereség-, és kamatadó terhek csökkentésével ösztönözni kívánja az SZJA tv. hatálya alá tartozó magánszemélyek hosszútávú megtakarításait.

I. TBSZ Működési elve

Gyűjtőév 

A számlanyitás éve. A gyűjtőévben adott év december 31-ig van lehetőség a számlára történő befizetésekre. A gyűjtőévet követően már nincs lehetőség az adott TBSZ számlára történő további befizetésekre. Egy befektetési szolgáltatónál évente egy TBSZ számla nyitható, azonban egy személy különböző szolgáltatók igénybevételével rendelkezhet több ugyan azon évre szóló tartós befektetési számlával.

3 éves lekötési időtartam

A gyűjtőévet követő három naptári éven belül a számláról történő forráskivonás esetén a számla automatikusan megszűnik. A számlán realizált hozam után 16%-os adó fizetendő (további 6% járulék).
 
Fontos eleme a konstrukciónak, hogy a 3 éves lekötési időtartam lejártával, tehát a 3. naptári év végén a befektető alábbi lehetőségek közül választhat:
  • A számla teljes összegének felvétele, 10 %-os adóteher mellett, ami egyben a számla megszüntetését is jelenti. 
  •  A számlán nyilvántartott összeg részbeni felvétele és a számla megtartása. Ebben az esetben a kifizetett összeg arányos növekményére kell csak a 10 %-os adót megfizetni. 

4. és 5. lekötési év 

Amennyiben a befektető a 4. és 5. évben nem von ki forrást tartós befektetési számlájáról, úgy az 5. év végén adómentesen jut befektetéseihez és annak hozamaihoz.

Abban az esetben, ha ezen időszak alatt forráskivonást kezdeményez a tartós befektetési számla automatikusan megszűnik, a befektetések hozama után 10 %-os (kedvezményes) adó fizetendő. 

II. TBSZ előnyei

Lehetőséget biztosít a befektetések után fizetendő adó optimalizálására, akár teljes adómentesség elérésére. A TBSZ lehetőséget biztosít aktív kereskedésre, a portfólió folyamatos módosítására, ezzel a számlán az optimális hozam elérésére.

Portfóliókezelési szolgáltatást választó ügyfelek esetén szintén realizálható az adóelőny.

A konstrukció jellegéből adódóan minden befektető számára kedvező, hiszen nem kell előre kötelezettséget vállalni az eszközölt befektetés futamidejére, az a konstrukció működése alatt szabadon megváltoztatható oly módon, hogy a legkedvezőtlenebb esetben a normál befektetési számlán elért eredmény adóterhe érvényesül (maximum 16%).

A számla megnyitása kisbefektetők számára is lehetséges, mivel a számla minimálisan 25.000 forinttal megnyitható. A számlán befektetett összeg a gyűjtőév folyamán bármikor tovább növelhető. A számla megnyitását megelőzően a befektetendő összeg meghatározásakor feltétlenül számoljon a számlavezetési költségekkel. A tartós befektetési számla hosszú távú megtakarítási forma, így bizonyos minimum befektetési állomány megléte szükséges ahhoz, hogy az elérhető adókedvezmények arányban álljanak a számlavezetési költségekkel. 

III. Milyen TBSZ számlák nyithatók

A Tartós Befektetési Számlán 2012 januárjától már devizában denominált pénzügyi eszközökre – pl. állampapír, kötvény, részvény vagy befektetési jegy - vonatkozó ügyleteket is le lehet bonyolítani a lekötési időszak alatt. A lekötési idő alatt természetesen ezen termékek szabadon értékesíthetők, a realizált ellenérték újbóli befektetésével a portfólió összetétele bármikor változtatható. 

IV. Mikor éri meg?

A Tartós Befektetési Számlára a gyűjtőév, azaz a számlanyitás éve során bármikor el lehet elhelyezni a befektetni kívánt összeget, ill. összegeket, hiszen a gyűjtőévben nem korlátozott a befizetések száma. Az aktuális évben megnyitott számla esetében december 31-ig lehet feltölteni a TBSZ-t, és a rákövetkező évben indul az 5 éves megtakarítási periódus. 

TBSZ számlán a kamatadó értelemszerűen nem kerül terhelésre. A TBSZ számla idő előtti felbontása esetén az ügyfél a pénzintézettől értesítést kap, amely tartalmazza az adózáskor (következő év) fizetendő adó mértékét, vagyis a kamatadót egy későbbi időpontban kell megfizetni. Tehát a TBSZ számla 3 vagy 5 éves futamidő előtti felbontása esetén is előnyösebb a sima számlához képest, mivel a TBSZ esetén a kamatadó megfizetésére csak egy (sokkal) később időpontban kerül sor, míg sima számla esetén a kamatjóváíráskor a kamatadó automatikusan terhelődik.

Amennyiben a TBSZ felbontására az 5. éven túl kerül sor, a kamatadó mértéke 0% lesz, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az így elért hozam - 16%-os mértékű kamatadót feltételezve - 19%-kal haladja meg a normál értékpapírszámlán elért hozamot.

Mi történik, ha az 5 éves periódus lejárta előtt van szükségem a megtakarításaimra? 

A konstrukció a hosszú távú megtakarítások ösztönzésére jött létre. Amennyiben a 3 vagy 5 éves időtartam lejárta előtt kívánja felhasználni a befektetett összegeket vagy csak egy részét, akkor a TBSZ számla megszűnik, és a befektetett összegeken képződött nyereségek esetében a 16% vagy 10%-os adókulcs lép életbe.

No comments:

Post a Comment