Wednesday, January 29, 2014

Pénzügyi intelmek az ókorból

pénzügyi intelmek az ókorból
A lenti idézetek sokezer évvel előttiek, abból a korból amikor még nem létezett a modern közgazdaságtan. Érdekes és tanulságos, hogy több ókori intelem mennyire aktuális tartalmat hordoz a mai modern pénzügyeket illetően is.

A lényeget már az ókorban megfogalmazták: hatékonyság, tudatosság, ráció, mint a gazdasági tevékenységet (is) irányító szükséges emberi magatartás - olyan alapelvek, amiktől napjainkban jelentősen eltávolodtunk az érzelem és fogyasztás orientált magatartásunkkal. Jó olvasgatást!

Mozes I.Könyv 33-35: Cselekedje ezt a fáraó és rendeljen tiszttartókat az országnak, és szedjen ötödöt Egyiptom földjén a hét bő esztendőben. És takarítsák be a következő jó esztendők termését, és gyűjtsenek gabonát a fáraó keze alá, élelemül a városokban, és tartsák meg.
    Lényegében a jegybanki kamat emelés és csökkentés is ezen elv alapján zajlik.

Luk. 14:28-30: Ha valaki építkezni akar, nem tervezi-e meg előre, hogy van-e elég pénze befejezni? Mert ha belekezd és nem bírja végigvinni, kicsúfolják.
    Pénzügyi tervezés fontossága.

Péld 24:27: Végezd el a kinti munkáidat, készítsd elő a meződet és utána építs a házadat.
    Befektetés előkészítésének fontossága.

Péld 6:1-5: Ha kezes lettél másért, a szavaid által kerültél csapdába. Mentsd ki magad ebből a helyzetből, még álmot se engedj magadnak, míg meg nem szabadulsz a csapdából.
Péld 17:18: Bolond ember az, aki kezét adva kezességet vállal.
    Kezességvállalással kapcsolatos óvatosságra intés.

Préd 5:11: Ahogy gyarapszik a vagyon, gyarapodnak annak megemésztői is.
    Társadalmi rendszerünk alapja: magasabb jövedelem, majd több fogyasztás.

Préd 11:1: Oszd szét, amid van hét-nyolc felé, mert nem tudod, milyen veszedelem jön a földre.
    Diverzifikáld a vagyonod, a portfóliód.

Péld 28:20: A hűséges (hívő) ember tele van gazdagsággal, de aki hirtelen akar meggazdagodni, megbűnhődik.
Péld 13:11: A gonoszsággal szerzett vagyon elapad, de a lépésről-lépésre összegyűjtött növekszik. 
    Etikusan, vagyis hosszabb távon gondolkodva, becsületesen gazdálkodjuk.

Luk 12:15: Vigyázz a kapzsisággal, mert nem a vagyontárgyakban való bővölködésben van az ember élete!
    Ebből le lehetne vezetni az uzsora büntetőjogi tényállását.

Péld 21:20: Kívánatos kincsek és (drága) olaj van a bölcs házában, a bolond pedig mindenét elkölti, amije van.
    Takarékosság, megtakarítás, szükségessége.

Péld 22:7: Szolgája a hitelt felvevő a hitelt nyújtónak.
Róm 13:8: Senkinek semmivel ne tartozzatok!
Zsid 13:6: Ne szeressétek a pénzt és elégedjetek meg azzal, amitek van.
    Hitelfelvevőként óvatosságra intés.

Péld 28:19: Aki az ő földjét műveli, bőségesen lesz étele, de aki álmok után futkos, elszegényedik.
    Hosszú távú gondolkodás szükségessége.

Préd 5:10: Aki szereti a pénzt, annak soha nem lesz elég a pénze. Aki szereti a vagyont, soha nem lesz elégedett a bevételével.
    Reális tervezés szükségessége.

Forrás: http://www.openbible.info/topics/economics

No comments:

Post a Comment